Nhập kích thước: mm (nhập số)

Hãy kéo thước

Thước Lỗ Ban 42.9cm : Khối xây dựng

Thước Lỗ Ban 38.8cm : Đồ nội thất